Kontakt

Miadria d.o.o.

Tvrtka: MIADRIA d.o.o. za usluge

Skraćena tvrtka: MIADRIA d.o.o.
Sjedište: Ilica 1/A, HR-10000 Zagreb
Ured Uprave: Ilica 158, HR-10000 Zagreb
E-mail adresa: miadria@miadria.com
Telefon: +385(1)3090-917
Faks: +385(1)4841-704

Registar trg. društava: Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu
MBS: 80632560
OIB: 44531163357

Poslovna banka: Raiffeisenbank Austria d.d., Petrinjska 59, HR-10000 Zagreb
Transakcijski račun: 2484008-1104444914
Temeljni kapital: temeljni kapital u iznosu od 100.000,00 kuna uplaćen je u cijelosti

Uprava: Adriana Baranek